V posledních letech stále přibývá plagiátů výrobků Canadian SPA International®. K obchodování napodobenin slouží převážné internetové portály a postupně začínají přibývat i sociální média. Na prvním místě v plagiátorství stojí již dlouhodobě čínské firmy, neboť právě v Číně či jiných asijských zemích totiž existuje jakási hrdost na to, jak dobře je možné okopírovat a napodobit práci druhého.

Pokud jakýkoliv produkt překročí své hranice, stává se atraktivním a z hlediska obchodu také zajímavým artiklem a tím na sebe poutá pozornost nejen ze strany potenciálních partnerů. Bezohledné praktiky padělatelů nikdy neustanou a z takových důvodů jsou naše produkty chráněny nejen ochrannou známkou, certifikátem autenticity, ale také skrytým kódem uvnitř každého produktu CSI®. Mezi hlavní vizuální znaky originálního produktu patří logo s iniciály „CS“, které je otištěno do každé formy vířivé vany. Snažíme se neustále udržovat integritu své výjimečné značky s cílem chránit loajalitu všech svých zákazníků a partnerů. Upozorňujeme že Canadian Spa International® nikdy nesnižuje své ceny a všechny originální produkty jsou vždy prodávány výhradně v autorizovaných obchodech.